Výhody systému

1. Jednoduchost a rýchlosť

Vibrolisované tenkostenné betónové tvárnice predstavujú vďaka modernej technológii výroby veľmi ľahký, rozmerovo presný a flexibilný materiál, ktorý umožňuje bez použitia mechanizácie rýchlu a presnú stavbu s priemyslovými a dopredu pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčné situácie a detaily na stavbách.

2. Odolnost

V dnešnej stavebnej praxi už nie je výnimkou požadovanie záruky, trvanlivosti a farebnej stálosti fasády 10 a viac rokov. Pre konštrukcie postavené z betónových, prakticky nenasiakavých tvárnic novej generácie sa takáto záruka stáva pravidlom. Betónové tvárnice sa nerozpadávajú, nepraskajú, nedrobia sa ( čím je betón starší, tím je tvrdší ), nenasakujú, nepresakuje a nestúpa vlhkosť. Zostávajú suché, netrhajú sa mrazom, a to aj v prípade, že sú voľne vystavené poveternostným vplyvom, ako napríklad ploty, protihlukové bariéry a pod.

3. Ekonomická efektívnosť

Ekonomickú efektívnosť Jednotlivých druhov murovacích materiálov je potrebné posudzovať z viacerých hľadísk. Okrem nízkej obstarávacej ceny materiálu, dopravnej náročnosti vzhľadom na malú spotrebu materiálu na 1m2 konštrukcie, je to aj nízka pracnost pri ich použití a najmä nízka cena hotovej konštrukcie vytvorenej z tohto materiálu ( vrátane povrchových úprav ), efektívnosť zabudovania technických vedení, nižšie náklady na údržbu konštrukcii a úprava prevádzkových nákladov na vykurovanie obostavaného priestoru. Vibrolisované betónové tvárnice predstavujú v porovnaní s tradičnými murovacími materiálmi najefektívnejší materiál zo všetkých spomenutých hľadísk.

Vlastnosti a výhody betónových tvárnic

arrownízka cena
arrownízka hmotnosť
arrowvysoká pevnosť (čím je materiál starší, tým sú jeho pevnostné parametre lepšie)
arrowvýborná zvuková izolácia
arrowpresné rozmery
arrowdlhá životnosť
arrowzanedbateľná tepelná rozťažnosť
arrownízka ekologická náročnosť, recyklovatelnost
arrowzdravotná nezávadnosť
arrowvysoká rýchlosť stavby
arrowúspory energie - až o 40%
arrowodolnosť voči poveternostným vplyvom