Výhody systému


1. Jednoduchost a rýchlosť

Vibrolisované tenkostenné betónové tvárnice predstavujú vďaka modernej technológii výroby veľmi ľahký, rozmerovo presný a flexibilný materiál, ktorý umožňuje bez použitia mechanizácie rýchlu a presnú stavbu s priemyslovými a dopredu pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčné situácie a detaily na stavbách.

2. Odolnost

V dnešnej stavebnej praxi už nie je výnimkou požadovanie záruky, trvanlivosti a farebnej stálosti fasády 10 a viac rokov. Pre konštrukcie postavené z betónových, prakticky nenasiakavých tvárnic novej generácie sa takáto záruka stáva pravidlom. Betónové tvárnice sa nerozpadávajú, nepraskajú, nedrobia sa ( čím je betón starší, tím je tvrdší ), nenasakujú, nepresakuje a nestúpa vlhkosť. Zostávajú suché, netrhajú sa mrazom, a to aj v prípade, že sú voľne vystavené poveternostným vplyvom, ako napríklad ploty, protihlukové bariéry a pod.

3. Ekonomická efektívnosť

Ekonomickú efektívnosť Jednotlivých druhov murovacích materiálov je potrebné posudzovať z viacerých hľadísk. Okrem nízkej obstarávacej ceny materiálu, dopravnej náročnosti vzhľadom na malú spotrebu materiálu na 1m2 konštrukcie, je to aj nízka pracnost pri ich použití a najmä nízka cena hotovej konštrukcie vytvorenej z tohto materiálu ( vrátane povrchových úprav ), efektívnosť zabudovania technických vedení, nižšie náklady na údržbu konštrukcii a úprava prevádzkových nákladov na vykurovanie obostavaného priestoru. Vibrolisované betónové tvárnice predstavujú v porovnaní s tradičnými murovacími materiálmi najefektívnejší materiál zo všetkých spomenutých hľadísk.

Vlastnosti a výhody betónových tvárnic

 • nízka cena
 • nízka hmotnosť
 • vysoká pevnosť (čím je materiál starší, tým sú jeho pevnostné parametre lepšie)
 • výborná zvuková izolácia
 • presné rozmery
 • dlhá životnosť
 • zanedbateľná tepelná rozťažnosť
 • nízka ekologická náročnosť, recyklovatelnost
 • zdravotná nezávadnosť
 • vysoká rýchlosť stavby
 • úspory energie - až o 40%
 • odolnosť voči poveternostným vplyvom